POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

 KALENDARZ
INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE NASZ PATRONAT DNI BEZPŁATNE W MUZEACH


   
Kategorie wydarzeń
 
Film
Kabaret
Literatura
Muzyka
Plastyka
Sport
Taniec
Teatr
Wystawy różne
Wydarzenia inne
 
Bezpłatne

Dla dzieci

Wspólne: dla dzieci i dorosłych

Dla seniorów

Festiwale

Biznesowe

Odbywające się online
 
 
04-09-2012     - 20-09-2012  
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone
Tajemnice wiata i koloru. Wystawa.
ZAPRASZA
Galeria "Krypta u Pijarów"
ul. Pijarska 2
Kraków
http://www.kck.diecezja.pl
galeria@kck.diecezja.pl
miejsce:
Galeria Katolickiego Centrum Kultury "Krypta u Pijarw"
Krakw, ul. Pijarska 2
13-17
» Plastyka
Galeria Katolickiego Centrum Kultury "Krypta u Pijarw",
w Krakowie przy ul. Pijarskiej 2

ma zaszczyt zaprosi na wystaw

Mirosawa Rochecka
Tajemnice wiata i koloru
Malarstwo

Wernisa we wtorek 4 wrzenia 2012 o godz. 18
Wystawa czynna od 5 wrzenia do 20 wrzenia 2012
od wtorku do soboty, w godzinach 13-17
Krakw, ul. Pijarska 2

Mirosawa Rochecka

Tajemnice wiata i koloru

Tajemnice wiata i koloru tak zatytuowaam cykl obrazw, ktre powstay po roku 2000. Jest to swego rodzaju artystyczna odpowied na jubileuszowy List Jana Pawa II i nawizanie do racowych Tajemnic wiata. Zawarto treciowa tych obrazw dotyczy otwarcia si na gbi tajemnic wiary, ktra moe si objawia zmysom przy pomocy wiata i koloru.

Sztuka jest form ycia, jego czci. W twrczoci artystycznej przejawia si czowieczestwo. To, e czowiek jest zdolny do kreacji wyrnia go spord stworze tego wiata i zobowizuje. Dlatego sztuka jest cile zwizana z duchowoci, zawiera w sobie pierwiastek religijny (moe by form modlitwy) oraz pierwiastek mistyczny (sprzyja kontemplacji). Sztuka daje moliwo objawiania si pikna w wiecie i jego pomnaania. Stanowi swoiste antidotum przeciwko brzydocie, tandecie, chaosowi i degradacji wartoci w wiecie. Pikno w sztuce jest nierozcznie zwizane z dobrem i stanowi od wiekw potny or do walki ze zem. Jest take form refleksji, wymiany myli, przekazu idei, emocji, uczu, sposobem kontaktu z drugim czowiekiem, zapisem przey i dowiadcze. Twrczo artystyczna rzdzi si innymi prawami ni czysto racjonalna dziaalno czowieka. Jest w niej zawarty pierwiastek duchowy, ktry nadaje kierunek myli i czynom. Jest to te pierwiastek dajcy twrcy poczucie wolnoci w dziaaniu i niezalenoci.

Malarstwo, jest dla mnie swoistym jzykiem, sposobem zapisu, ladem przebytej drogi. Wany jest dla mnie przekaz, jaki niesie z sob obraz - jego zawarto treciowa, intelektualna i emocjonalna. Rozpoczynajc swoj artystyczna edukacj w latach 80-tych miaam szczegln potrzeb wykreowania wasnego jzyka artystycznej wypowiedzi oraz zachowania twrczej autonomii i niezalenoci. Ta silna potrzeba duchowej wolnoci skierowaa moje zainteresowania w stron formy abstrakcyjnej. Wychodzc od analizy rzeczywistoci, studiw natury, przez wnikanie w wewntrzn tre przedmiotu, symbolik i metaforyczny przekaz treci duchowych, dyam do uksztatowania formy malarskiej dajcej moliwo wyraania treci duchowych.

Moja twrczo malarska naley do nurtu abstrakcyjnego, lecz nie uwaam abstrakcji za sztuk oderwan od rzeczywistoci o walorach czysto estetycznych. Wanie moliwoci przekazu treci poprzez form abstrakcyjn s dla mnie pocigajce. Myl, e o wartoci estetycznej dziea decyduje jedno formy, jej wewntrzne zespolenie, spjno uytych rodkw. Decyduje o tym take jedno i wewntrzna rwnowaga formy dziea i jego treci. Tre nie powinna formy przerasta, sztucznie nadyma. Forma powinna by treci wypeniona - sama forma powinna by przekazem, nie tre i wyraa sam sob. To stanowi moim zdaniem o piknie formy i wartoci dziea.


M. Rochecka -urodzona w roku 1960 w Splnie Krajeskim.
W latach 1982-1989 studiowaa na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w roku 1989 w pracowni malarstwa prof. Mieczysawa Winiewskiego.
od 1996 roku pracuje w Zakadzie Ksztacenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Piknych UMK w Toruniu. Prowadzi zajcia z rysunku i malarstwa dla studentw konserwacji i restauracji dzie sztuki. Habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych - specjalno malarstwo w 2006 r.
Zajmuje si twrczoci w dziedzinie malarstwa. Jest autork ponad 20 wystaw indywidualnych, braa take udzia w ponad 120 wystawach zbiorowych w kraju i za granic (we Francji, Niemczech, Danii, na Litwie i na Ukrainie).
Razem z mem Kazimierzem Rocheckim, wsporganizowaa 6 edycji Forum Malarstwa Polskiego w Lesku. Jest opiekunem artysty (Tajemnice wiata i koloru. Abstrakcja i sacrum, Toru 2007). Doktorat w dziedzinie malarstwa: Duch i materia w malarstwie w 2000r. Habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych - specjalno malarstwo: Abstrakcja i sacrum w 2006r.
Pisze artykuy i eseje o sztuce Od 1990r. czonek ZPAP. Otrzymaa wiele nagrd i wyrnie na przegldach i konkursach w dziedzinie malarstwa. W roku 2000 - medal na X Biennale Sacrum w Gorzowie Wielkopolskim.
Miejsce:
Galeria Katolickiego Centrum Kultury "Krypta u Pijarw"
Krakw, ul. Pijarska 2
Godz.
13-17
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone

 
 

BIBLIOTEKI  |  CENTRA KULTURY  |  GALERIE  |  KABARETY  |  KINA  |  KLUBY  |  MUZEA  |  MUZYCZNE  |  SPORT  |  STOWARZYSZENIA  |  TANECZNE  |  TEATRY  |  INNE


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja  |  Logowanie


 Copyright © 2002-2024


Polskie Niezależne Media
 

 O patronacie medialnym    |    Kontakt z Redakcją

 Serwis Dziś w Krakowie jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury