POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

 KALENDARZ
INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE NASZ PATRONAT DNI BEZPŁATNE W MUZEACH


   
 
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone
Konferencja Edukacja międzykulturowa w kontekście migracji docelowej
miejsce:
Willa Decjusza
30-233 Kraków, ul. 28 lipca 1943 roku 17a
10:15
» Wydarzenia inne
Od 2 do 3 czerwca w Willi Decjusza będzie mieć miejsce konferencja naukowa, pt. Edukacja międzykulturowa w kontekście migracji docelowej, realizowana w ramach programu Stowarzyszenia Willa Decjusza pn. Edukacja dla Integracji.

Konferencja adresowana jest do specjalistów, badaczy, pracowników naukowych i trenerów zajmujących się problemami imigracji, wielokulturowości i polityką integracyjną. Referaty, wokół których będą skoncentrowane kolejne panele dyskusyjne, zostaną poddane ocenie naukowej zewnętrznych recenzentów i opublikowane w październiku br. w pokonferencyjnej monografii.

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza do udziału w konferencji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej www.villa.org.pl, należy przesłać do 30 maja 2011 roku na adres: jaga@villa.org.pl.

PROGRAM
2 czerwca (czwartek)
10.15 - Otwarcie konferencji
10.30 - Wykład inauguracyjny:
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa w kontekście dylematów integracji imigrantów w warunkach wielokulturowości
11.45 - Edukacja w perspektywie wielokulturowości - panel I (moderator: dr Barbara Grabowska):
mgr Katarzyna Czepiel, Edukacja i integracja cudzoziemców w szkolnictwie wyższym - na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
mgr Agnieszka Kosowicz, Dziecko cudzoziemskie w polskim systemie edukacyjnym. Edukacja międzykulturowa w wymiarze praktycznym
mgr Karolina Łukasiewicz, Adaptacje do biedy. Ubóstwo wśród uchodźców czeczeńskich w Polsce
mgr Aleksandra Chrzanowska, Asystent kulturowy jako innowacyjny model pracy z uczniami cudzoziemskimi
mgr Katarzyna Kubin, mgr Jan Świerszcz, Wyzwania dla szkoły różnorodnej. Opis i analiza mechanizmów wykluczania dzieci i rodzin imigranckich w strukturach szkoły w Polsce

14.30 - Edukacja międzykulturowa – aspekt instytucjonalny - panel II (moderator: dr hab. Hanna Mamzer):
dr Ewa Pogorzała, Aspekty instytucjonalno - prawne edukacji dzieci imigrantów w polskim systemie oświaty
dr Dorota Misiejuk, Integracja imigrantów w Europie i w Polsce - standardy i praktyki - studium porównawcze w świetle dokumentów europejskich. Projekt MIPEX
mgr Urszula Namiotko, Próba określenia celów polityki polonijnej w kontekście edukacji międzykulturowej - rozważania na przykładzie relacji polsko - litewskich
dr Agata Świdzińska, Akademickie kształcenie pedagogów wobec perspektywy wielokulturowości

16.15 - Dyskusja nad założeniami do podręcznika edukacji międzykulturowej - mgr Dominika Cieślikowska
3 czerwca (piątek)
9.30 - Wykład wprowadzający:
dr hab. Dariusz Wojakowski: Polska i Polacy w opinii imigrantów a wskazania dla edukacji międzykulturowej

10.45 - Edukacja - spotkanie z Innym - panel III (moderator: dr Jacek Bylica):
mgr Joanna Sacharczuk, Pamięć przeszłości przedwojennego wielokulturowego Białegostoku - wstęp do rozważań na temat wyzwań współczesnej edukacji międzykulturowej
dr Lech Nijakowski, Dylematy nauczania o zbiorowej przemocy. Wojny, czystki etniczne i ludobójstwa jako przedmiot nauczania w środowisku wielokulturowym
dr Barbara Grabowska, mgr Karolina Kania, Integracja obcokrajowców w środowisku wielokulturowym - na przykładzie Lycée Pilote Innovant International w Jaunay-Clan
mgr Aleksandra Gancarz, Współcześni repatrianci w polskim społeczeństwie
dr hab. Hanna Mamzer, Adaptacja kulturowa a wytyczanie granic „ja”
dr Urszula Markowska-Manista, Konsekwencje spotkania. Dylematy edukacji w wielokulturowych miejscach i przestrzeniach

12.45 - Integracja Romów - panel IV (moderator: dr Lech Nijakowski):
dr Jacek Bylica, mgr Zoran Bikovski, Fiasko polityki ekskluzyjnej na przykładzie macedońskich Romów
dr hab. Jaroslav Balvin, dr Łukasz Kwadrans, Janusz Balkowski Edukacja międzykulturowa w wybranych międzynarodowych projektach dotyczących Romów w Czechach, Polsce i Słowacji
dr Agnieszka Kowarska, Praca. Kompetencje i kwalifikacje w kontekście funkcjonowania dwóch typów romskich autorytetów

13.45 - Podsumowanie konferencji - dr Artur Paszko

Koordynacja projektu:
Jadwiga Figiel-Stoch – jaga@villa.org.pl

Organizator:
Stowarzyszenie Willa Decjusza

Finansowanie:
Projekt Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Obywateli Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa.

Patronat medialny:
Dziennik Polski, Manko, Res Publica Nowa, Miesięcznik Znak, Radio Kraków, Polskie Radio dla Zagranicy, Twoja Europa, Portal Spraw Zagranicznych, Edukacyjny Kraków
Miejsce:
Willa Decjusza
30-233 Kraków, ul. 28 lipca 1943 roku 17a
Godz.
10:15
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone

 
 

BIBLIOTEKI  |  CENTRA KULTURY  |  GALERIE  |  KABARETY  |  KINA  |  KLUBY  |  MUZEA  |  MUZYCZNE  |  SPORT  |  STOWARZYSZENIA  |  TANECZNE  |  TEATRY  |  INNE


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja  |  Logowanie


 Copyright © 2002-2024


Polskie Niezależne Media
 

 O patronacie medialnym    |    Kontakt z Redakcją

 Serwis Dziś w Krakowie jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury