POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

 KALENDARZ
INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA KRONIKA RELACJE NASZ PATRONAT DNI BEZPŁATNE W MUZEACH


  ARCHIWUM  
 
 
06-12-2018   -     
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Terroryzm i socjologia
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1
31-124 Kraków
tel. 12-37-52-200

http://www.rajska.info
blioteka@wbp.krakow.pl
Arteteka, Ipiętro ul. Rajska, wejście od ul. Szujskiego
17:00
WSTĘP WOLNY
Wydarzenia inne
Torrodebaton 2018Zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu "Terrodebaton 2018", która odbędzie się 6.12.2018 o godz. 17.00 w Artetece przy ul Rajskiej ( wejście od ulicy Szujskiego, I piętro). Tym razem spotkanie poświęcone będzie socjologii terroryzmu.
Zmienia się charakter ataków terrorystycznych w Europie oraz sposób ich przeprowadzenia. Ataki, coraz częściej samobójcze, dokonywane są przy użyciu przedmiotów codziennego użytku. Według badań Europolu zaledwie 2 proc. zamachów w latach 2009-2014 było motywowane religijnie, a zaledwie 0,7
proc było związane z islamem. I, chociaż coraz trudniej zorganizować zamach terroryści wciąż mogą liczyć, że ich działania trafią na podatny grunt.
W Polsce według sondażu IBRiS (listopad 2017), wykonanego na zlecenie „Rzeczpospolitej", 29 proc.badanych obawia się, że mogłoby dojść do tego typu ataku. Z drugiej strony jednak wzrosło poczucie zagrożenia islamskim ekstremizmem – według sondażu IBRIS w 2014 wynosiło 3,9 proc., podczas gdy w lipcu 2017 już 20,3 proc.
Czy możemy zatem prognozować trendy w rozwoju terroryzmu? Czy analiza socjologiczna może pomóc w efektywnej walce z terroryzmem? Jak
poczucie zagrożenia atakami koresponduje z rzeczywistym ryzykiem takiego wydarzenia?

Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z ekspertami ds. terroryzmu i socjologami.

Cykl pięciu seminariów naukowych „Torrodebaton” organizowany przez Fundacje Nauka i Kultura oraz Collegium Civitas ma na celu przybliżenie problematyki terroryzmu jako wyzwania współczesnych czasów i pokazania jego złożoności z perspektywy równych nauk: ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, metaloznawstwa, literaturoznawstwa, urbanistyki, socjologii i psychologii. Przy czym podejmowane zagadnienia będą obejmowały historie terroryzmu w XX wieku oraz ewolucję zjawiska w XXI wieku.
Tematy debat zostały precyzyjnie dostosowane do potrzeb prewencyjnych takiego miasta jakim jest Kraków. Terroryzm stanowi szczególną formę przemocy psychologicznej oraz politycznej, jest zjawiskiem dynamicznym, ewoluuje w czasie, przestrzeni geograficznej, środowisku lokalnym, sferze emocjonalnej, psychicznej oraz religijnej. W ostatnich dekadach terrorystyczne zagrożenie związane z wykorzystaniem/uwolnieniem nowych metod i środków w walce samotnych wilków a nie jak wcześniej zorganizowanych grup terrorystycznych znacznie wzrosło. To powoduje zwielokrotnienie zagrożenia dla całych społeczności, które są nieprzygotowane do przetrwania w sytuacji nagłego i nieoczekiwanego ataku. Radykalizacja zjawiska terroryzmu wyrażająca się między innymi wykorzystywaniem przez terrorystów nowych technik i technologii, postępującym okrucieństwem w działaniach, nastawieniem na rozgłos medialny w tym wzrostem możliwości użycia rozmaitych środków bojowych jako narzędzia unicestwiającego dużą liczbę osób powoduje, iż zagrożone społeczności powinny być przygotowane i przeszkolone na wypadek takiego działania. Umiejętność szybkiej reakcji odpowiedniego zachowania oraz udzielenia fachowej i właściwej pomocy może decydować o ludzkim życiu i zdrowiu. Organizowanie społeczności wokół wielu problemów związanych z bezpieczeństwem wymaga systematycznej edukacji mieszkańców przygotowujących ich do powszechnej samoobrony. Prewencja a w niej zawarta edukacja i dialog oraz powszechna samoobrona stanowi część procesu budowania potencjału obronnego mieszkańców miasta, dzięki któremu będą lepiej przygotowani do skutecznego radzenia sobie z problemami potencjalnie występujących zagrożeń. Edukacja powszechnej samoobrony i jej stały rozwój znajdować powinna się w centrum uwagi instytucji społecznych: administracji publicznej i organizacji pozarządowych kierując się potrzebą uświadomienia mieszkańcom Krakowa jak podstawowym czynnikiem, decydującym często o życiu i zdrowiu potencjalnych ofiar jest wiedza i umiejętności przeżycia w sytuacji ataku terrorystycznego. Opracowane i przygotowane przez Fundację Nauka i Kultura oraz Collegium Civitas otwarte debaty dla mieszkańców Krakowa stanowią pilotażowy projekt dużej akcji edukacyjno prewencyjnej w zakresie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa. Zagadnienia te z perspektywy takiego miasta jakim jest Kraków są tym ważniejsze, iż znajduje się tu serce polskiej kultury, wielka liczba obiektów zabytkowych, galerii handlowych oraz duża liczba zamieszkujących je osób co stanowić może czynniki decydujące o potencjalnych atakach Celowość zorganizowania tego typu spotkań pozwoli na rozpoczęcie rozmowy nad poczuciem bezpieczeństwa obywateli miasta Krakowa. Jak wiemy poczucie bezpieczeństwa dotyczy wielu aspektów życia społeczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z najważniejszych potrzeb i wartości człowieka. Samo dążenie do jej zaspokojenia jest jedynym z ważniejszych celów działalności ludzi. W czasie debat dokonana zostanie analiza sposobu postrzegania bezpieczeństwa.

Zapraszamy !

Więcej informacji na https://www.facebook.com/Terrodebaton-2018-234068157132249/
 
Miejsce:
Arteteka, Ipiętro ul. Rajska, wejście od ul. Szujskiego
 
Godz.
17:00
 
 

 
 
   

 
 

BIBLIOTEKI  |  CENTRA KULTURY  |  GALERIE  |  KABARETY  |  KINA  |  KLUBY  |  MUZEA  |  MUZYCZNE  |  SPORT  |  STOWARZYSZENIA  |  TANECZNE  |  TEATRY  |  INNE


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja  |  Logowanie


 Copyright © 2002-2019


Polskie Niezależne Media
 

 O patronacie medialnym    |    Kontakt z Redakcją

 Serwis Dziś w Krakowie jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury